Pomoc

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Integracji przyłącza się do akcji przekazania 1% podatku dla Pani Aleksandry Rak, która kilka miesięcy temu została potrącona przez samochód.

Pani Aleksandra pracowała w ubiegłym roku we Wrocławskim Centrum Integracji na rzecz kampanii Wrocław na językach świata i w niedługim czasie po rozpoczęciu pracy uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. W wyniku tego zdarzenia Ola doznała wielonarządowego urazu, złamania kręgosłupa szyjnego oraz złamań kości twarzoczaszki z licznymi przemieszczeniami i ubytkami tkanki kostnej. Konieczne jest przeprowadzenie leczenia interdyscyplinarnego, m.in. z zakresu chirurgii ortognatycznej, stomatologicznej, plastycznej oraz innych, które przywrócą funkcję oraz wygląd twarzy. Niestety zabiegi te nie są refundowane przez NFZ. Niezbędne jest również wsparcie psychologiczne oraz fizjoterapia. Wszystkie zabiegi, wizyty u specjalistów wiążą się z ogromnymi kosztami.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wspomóc rehabilitację Oli o przekazanie 1% podatku na opisany cel.

Aby przekazać 1% podatku za dany rok w zeznaniu podatkowym PIT należy koniecznie wpisać:

  • w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego – KRS 0000050135
  • w rubryce „cel szczegółowy” – BAMBINO

Wpłat można również dokonywać na subkonto, które funkcjonuje na rachunku bankowym podanym poniżej. Każda złotówka to nieoceniona pomoc!

Dolnośląska Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – „BAMBINO”

Wszystkim osobom, które zechcą wesprzeć Olę – bardzo dziękujemy!