Polski/Polish Angielski/English

VOLUNTEERS from Wrocław TEACH Polish language

Sign up now and become our Volunteer or Student!

About the Project

“Wrocław na językach świata” means literally “Wrocław on tongues of the world”. “To be on tongues” (być na językach) is a Polish idiomatic expression meaning “to be talked about by many people”. People who meet in couples or groups and talk about their everyday life, about opinions and interests or differences and similarities there are between them.

These conversations lie at the heart of the Wrocław na językach świata campaign.

During this campaign, it is our city – Wrocław, a place connecting the indigenous Polish people with the foreigners, who have just come here and try to get familiar with Polish culture – that is talked about by many people – foreigners that have come to Wrocław in the pursuit of happiness, work or friendship – using their mother tongues. Their ability to understand the way the Polish people think and act, their mentality and tradition, namely the social integration of Wrocław inhabitants and the foreigners, relies on the Polish language skills of the latter ones and the acceptance of them by the Polish people.

The project of the Municipality of Wrocław, carried out by Wrocławskie Centrum Integracji (Wrocław Integration Centre), namely the campaign Wrocław na językach świata addresses the needs of Wrocław inhabitants, who want to get to know and understand their neighbours coming from various countries, as well as needs of foreigners, who want to understand the Polish people and get to know their culture, so as to feel as a legitimate part of the Polish society.

The campaign aims to:

  • support the foreigners living in Wrocław in Polish language learning,
  • help the foreigners to improve their language skills, which will enable them to benefit from the city’s offer and to participate in the active life of local community,
  • get the Wrocław inhabitants involved in the process of social integration of foreigners living in Wrocław.

It takes two to tango – tandem meetings

We encourage Volunteers (Wrocław inhabitants) and Participants (foreigners) to meet in couples (so-called tandem meetings). If you’re interested, fill out the Application Form. Using the Volunteers Database and the Participants Database wen can find a partner for you and choose the right place and time. The volunteer can, if necessary, borrow books, exercises or flash cards to learn the language from us. All the activities are free of charge.

Two is already a crowd? Not for us!

If you want to meet in a larger group, we allow you to do so. The only thing you have to do is to contact us and let us know about the number of people, time and place of meetings, so that we can adjust the materials to the greater group’s needs. We can also offer organized classes led by one of our Partners. All the activities are free of charge.

Where we teach - Map

Below we provide you a map with the meeting locations. To view detailed information about the availability of the location (place name, address, days and hours of availability, accessibility for the student / volunteer), you need to click on the desired marker on the map – .

If you have chosen a meeting place you can make the application to participate in the campaign by using the form:

loading map - please wait...

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 4: 51.085975, 17.039432
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 5: 51.126290, 17.044906
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 7: 51.153795, 16.928016
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 10: 51.125189, 16.997638
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18: 51.094875, 16.983053
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 22: 51.116091, 16.958269
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 23: 51.126379, 16.969678
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 27: 51.118752, 17.035810
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 29: 51.113337, 17.057290
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 44: 51.076162, 17.007926
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 57: 51.108322, 17.033534
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 58 (MEDIATEKA): 51.105675, 17.032772
Central Cafe: 51.108930, 17.025865
Dom Kultury BAKARA: 51.096173, 16.994183
Fundacja Dobroczynności: 51.113333, 17.048386
Fundacja Ukraina: 51.110371, 17.024463
Klub Pod Kolumnami: 51.119128, 17.035431
Klubokawiarnia Mleczarnia: 51.108110, 17.025246
Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór We Wrocławiu: 51.122113, 16.984887
Nadodrze Cafe Resto Bar: 51.118456, 17.038603
Nalanda - Księgania, Kawiarnia, Vegedajnia: 51.102344, 17.029162
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej: 51.102352, 17.014516
Stara Piekarnia: 51.146335, 17.112727
Turkawka Coffee Shop: 51.111633, 17.021791
Wrocławskie Centrum Integracji: 51.114161, 16.995717
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego: 51.109181, 17.041116
Zenka Cafe: 51.118230, 17.027343
Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS: 51.120177, 17.034096
Fundacja Non Licet - Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie: 51.094000, 17.002542
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta: 51.101409, 17.037089
Stowarzyszenie Semper Avanti: 51.119639, 17.037052
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella: 51.127143, 16.982330
Bistro Narożnik: 51.119612, 17.032490
Charlotte: 51.108699, 17.026698
Herbaciarnia K2: 51.110237, 17.029348
Kocia Kołyska: 51.110521, 17.030437
Miodosytnia: 51.110663, 17.029410
Bar Barbara: 51.107580, 17.032769
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Centrum Informacji Żydowskiej): 51.108288, 17.024764
Piekarnia-Cukiernia Ryszard Grabarczyk: 51.084124, 17.010215
Szklana Ćma: 51.108373, 17.031543
Vinyl Cafe: 51.111712, 17.032562
Przybij Piątaka: 51.110227, 17.039398
Przybij Piątaka: 51.107346, 17.031164
Ceregiele: 51.110810, 17.028239
McDonald\'s: 51.094917, 17.020412
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1: 51.086895, 17.022085
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11: 51.145631, 17.110077
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 12: 51.098985, 17.036646
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 55: 48.216038, 16.378984
Wojszycki Klub Seniora: 51.068103, 17.039639
Herbaciarnia Targowa: 51.112641, 17.040594
Młodzieżowy Dom Kultury: 51.080831, 17.009067
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: 51.102839, 17.037287
Akademia Tańca ESENS: 51.110572, 16.999665
Stowarzyszenie TRATWA: 51.126596, 16.982141
Towarzystwo im. Edyty Stein: 51.123263, 17.049805
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu DĄBIE - Fundacja Manus: 48.216038, 16.378984
Café Księgarnia Tajne Komplety: 51.110060, 17.032613
Kawiarnia i cukiernia \'Karmel\': 51.146092, 17.069603
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa NOMADA: 51.120294, 17.032874
Wrocławskie Centrum Akademickie: 51.109469, 17.030542

Last update: 2017-10-30

Our Partners

Wrocławskie Centrum Akademickie
Kawiarnia i cukiernia “Karmel”
Akademia Tańca ESENS
Wojszycki Klub Seniora
McDonald’s
Vinyl Cafe
Przybij Piątaka
Ceregiele
Baszta Vege Thai Food
Szklana Ćma
Piekarnia-Cukiernia Ryszard Grabarczyk
Wrocławskie Centrum Integracji
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Stowarzyszenie “Tratwa”
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
The Rock – wspólnota chrzescijańska
MO Healthy Vegan Burger
Uniwersytet III Wieku – AWF
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Stara Piekarnia
Restauracja U Gruzina
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba i Krzysztofa
Herbaciarnia K2
Panato Cafe
Nalanda – Księgania, Kawiarnia, Vegedajnia
Nadodrze Cafe Resto Bar
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Bar Barbara
Klubokawiarnia Mleczarnia
Katedralna Parafia Prawosławna
Fundacja Ukraina
Fundacja Tobiaszki
Fundacja Opieka i Troska
Fundacja Non Licet – Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Fundacja Manus
Fundacja Dobroczynności
Café Księgarnia Tajne Komplety
Kościół Chrześcijan Baptystów – Pierwszy Zbór we Wrocławiu
Tieto
Fundacja Aktywni Zawsze Razem
Paulini we Wrocławiu
Dolnośląska Federacja Organizacji Samorządowych
Centrum Kultury Zamek
Chorągiew Dolnośląska ZHP
Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela
Ewelina Łośko – Makeup & Hair
Fundacja Gufo
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pieśń Kozła”
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego “Moja Przestrzeń”
Parafia p.w. Opatrzności Bożej
Fundacja “Anioły Migrantów”
Miodosytnia
Kocia Kołyska
Between Choices
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
Turkawka Coffee Shop
Towarzystwo im. Edyty Stein
Stowarzyszenie Semper Avanti
Bistro Narożnik
Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom
Stowarzyszenie NOMADA
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
Machina Organika
Klubokawiarnia Wincentego 21
Klub Pod Kolumnami
Instytut Edukacji Społecznej
Fundacja V4 Sport
Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS
Fundacja Umbrella
Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Fundacja Koliber
Charlotte
Fundacja Jump
Fundacja @ktywny Senior
Dom Kultury Bakara
Fundacja Evangelium Vitae
Kontury Kultury
Zenka
Central Cafe