Partner – Korzyści

Instytucje partnerskie, które angażują się w działania programu realizowanego przez samorząd Wrocławia, aktywnie uczestniczą w procesie integracji mieszkańców oraz cudzoziemców. Działania te niewątpliwie można wpisać w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Wolontariusze i cudzoziemcy wskazywani przez instytucje partnerskie stają się świadomymi członkami społeczności. Ich motywacja do działania na szczeblu lokalnym znacznie wzrasta.

Informacje o Partnerach zamieszczane są na stronie internetowej projektu: udział w projekcie pozytywnie wpływa na proces budowania wizerunku instytucji partnerskich.

Partner może uzyskać zaświadczenie udziału w znaczącym programie Gminy Wrocław.