Partner – Zasady partnerstwa

W projekcie społecznym Wrocław na językach świata udział biorą nie tylko mieszkańcy Wrocławia i obcokrajowcy, spotykający się w tandemie lub w grupach warsztatowych. Projekt współtworzą także Partnerzy – jednostki miejskie, Filie Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, centra kultury i domy osiedlowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, Uniwersytety III Wieku i Kluby Seniora – czyli jednostki mające swoje siedziby we Wrocławiu oraz aktywnie działające na terenie Miasta. Mimo zróżnicowania profilów działalności poszczególnych grup Partnerów, łączy ich jedno – chęć powiązania społeczeństwa obywatelskiego z gospodarką rynkową.

Chcąc umożliwić udział w projekcie jak największej ilości partnerów, oferujemy Państwu różne formy współpracy. Poszukujemy instytucji, które:

  • nieodpłatnie, w wybranych dniach i godzinach, udostępnią przynajmniej jedno małe pomieszczenie (ze stolikiem i minimum dwoma krzesłami dla minimum dwóch osób), niezbędne do organizacji systematycznych spotkań tandemu językowego, lub/i
  • wskażą przynajmniej jednego wolontariusza, który zechce brać udział w cyklicznych spotkaniach tandemowych i uczyć obcokrajowca języka polskiego, lub/i
  • pozyskają korzystających z nauki języka polskiego, wskażą przynajmniej jednego beneficjenta spotkań tandemowych.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani innymi formami współpracy, na przykład zorganizowaniem cyklicznych zajęć grupowych czy też spotkań warsztatowych (np. zajęcia profilowane, tj. teatralne, techniczne, kursy samoobrony, itd.), związanych z Państwa działalnością, prosimy o kontakt poprzez Formularz kontaktowy.

Do proponowanej przez Państwa formy współpracy i przedstawionej oferty działań, przygotujemy specjalne zestawy do nauki języka polskiego, np. jeśli zechcą Państwo przeprowadzić grupowe, wielokulturowe warsztaty kulinarne, opracujemy materiały do nauczania języka polskiego jako obcego odpowiadające tematyce zajęć.

Przewiń stronę do góry