Partner – Zasady partnerstwa

W programie społecznym „Wrocław na językach świata” udział biorą nie tylko mieszkańcy Wrocławia i obcokrajowcy, spotykający się w tandemie lub w grupach językowych. Program współtworzą także Partnerzy – jednostki miejskie, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, centra kultury i domy osiedlowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, Uniwersytety III Wieku i Kluby Seniora – czyli jednostki mające swoje siedziby we Wrocławiu oraz aktywnie działające na terenie Miasta. Mimo zróżnicowania profilów działalności poszczególnych grup Partnerów, łączy ich jedno – chęć powiązania społeczeństwa obywatelskiego z gospodarką rynkową.

Chcąc umożliwić udział w programie jak największej ilości partnerów, oferujemy Państwu różne formy współpracy. Poszukujemy instytucji, które:

  • nieodpłatnie, w wybranych dniach i godzinach, udostępnią przynajmniej jedno małe pomieszczenie (ze stolikiem i minimum dwoma krzesłami dla minimum dwóch osób), niezbędne do organizacji systematycznych spotkań tandemu / grupy językowej  – tutaj podpisywana jest deklaracja partnerstwa, lub/i
  • wskażą / pozyskają dla nas wolontariuszy, którzy zechcą brać udział w cyklicznych spotkaniach tandemowych i uczyć obcokrajowców języka polskiego.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani innymi formami nieodpłatnej współpracy, na przykład zorganizowaniem dla naszych wolontariuszy cyklicznych zajęć grupowych czy też spotkań warsztatowych (np. zajęcia profilowane, tj. teatralne, techniczne, kursy samoobrony, itd.), związanych z Państwa działalnością, prosimy o kontakt poprzez Formularz kontaktowy.

Instytucjom współpracującym wystawiamy zaświadczenia o partnerstwie w ramach programu „Wrocław na językach świata”

Każdego Partnera umieszczamy na liście na stronie – https://www.wnjs.pl/partnerzy/