Wolontariusz – Korzyści

Biorąc udział w programie „Wrocław na językach świata” stajesz się jego współtwórcą – wierzymy bowiem, że jedynie sami wrocławianie, osoby związane z życiem miasta, mają faktyczną moc sprawczą i mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek Wrocławia oraz sposób myślenia jego mieszkańców.

Dzięki udziałowi w programie:

 • razem z nami tworzysz zjednoczoną wspólnotę ludzi wielu kultur,
 • zmieniasz postawy społeczne wrocławian i obcokrajowców, budujesz wzajemne zrozumienie,
 • nawiązujesz nowe znajomości,
 • poznajesz języki obce, inne tradycje i kultury,
 • wymieniasz umiejętności z partnerem / uczniem, a jeśli nie, zyskujesz w zamian jego sympatię,
 • zaczynasz patrzeć na polską kulturę i język z zupełnie nowego punktu widzenia,
 • zyskujesz możliwość udziału w darmowych szkoleniach,
 • możesz uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w naszym programie w wybranych językach (polski, angielski, ukraiński, rosyjski),
 • możesz podpisać z nami porozumienie wolontariackie na czas powyżej 1 miesiąca (w tej sprawie prosimy o kontakt – e-mail: kontakt@wnjs.pl)
 • możesz zgromadzić doświadczenie zawodowe w działaniach społecznych,
 • możesz aktywnie wpływać na rozwój projektu poprzez zgłaszanie uwag, sugestii, podsuwanie pomysłów.