Porozumienie wolontariackie

Drodzy Wolontariusze!

Jesteśmy wdzięczni za każde Wasze zaangażowanie. Praca ponad 372 wolontariuszy trwa każdego dnia i wiemy, że warto, bo przynosi wiele korzyści zarówno cudzoziemcom jak i Wam, Wolontariuszom. Główna korzyść to realna pomoc, tym którzy chcą, muszą i potrzebują nauki języka polskiego a nierzadko nawet poznania Wrocławia i polskiej kultury. Warto również przypomnieć, że Kampania “Wrocław Na Językach Świata” oferuje Wolontariuszom podpisanie Porozumienia wolontariackiego, które jest potwierdzeniem pracy wykonywanej na rzecz cudzoziemców na terenie Wrocławia. Chętnych Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu! Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy z wolontariuszami jest: Anna Gużda, nr tel. 608-757-541 oraz adres e-mail: animator1@wnjs.pl.