Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Integracji w ramach programu społecznego „Wrocław na językach świata”

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku ze zgłoszeniem w ramach programu społecznego „Wrocław na językach świata” jest jednostka organizacyjna Gminy Wrocław – Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 49 (dalej: Administrator), e-mail: ado@wci.wroclaw.pl, tel. 71 782 35 11.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.wnjs.pl jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w programie „Wrocław na językach świata”.

Podane przez Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłączne w celu realizacji programu „Wrocław na językach świata”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO (a w przypadku gdy zostanie udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO), co obejmuje w szczególności:

  1. udostępnianie wolontariuszowi danych kontaktowych ucznia oraz uczniowi danych kontaktowych wolontariusza (takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatora internetowego),
  2. kontakt z Państwem z naszej strony na podane dane kontaktowe w celu uzyskania od Państwa informacji odnośnie funkcjonowania danego tandemu / grupy językowej i innych kwestii związanych z Państwa uczestnictwem w ramach programu „Wrocław na językach świata”  (w tym dotyczących bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszy czy organizowanych spotkań integracyjnych i eventów dla uczestników programu).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu, gdy poinformują nas Państwo o rezygnacji z uczestnictwa w programie „Wrocław na językach świata”  lub upływu 12 miesięcy braku aktywności w ramach projektu oraz przez dalszy okres, o ile będzie to wynikało z przepisów prawa.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z udziału w programie (i tym samym usunąć swoje dane – imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, identyfikator komunikatora internetowego) prosimy o wypełnienie FORMULARZA REZYGNACJI.

W przypadku, gdyby doszło do powstania innego celu lub podstawy przetwarzania danych osobowych, zostaną Państwo o tym odrębnie powiadomieni.

W związku z tym, że w ramach zgłoszenia do udziału w programie “Wrocław na językach świata” zostały przekazane przez Państwa dane osobowe, w przypadkach wskazanych w RODO przysługuje Państwu prawo: 

  1. dostępu do treści tych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (poprzez kontakt z nami na podane powyżej dane kontaktowe), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to: uczestnicy programu „Wrocław na językach świata” (w tym: wolontariusze, uczniowie, partnerzy udostępniający przestrzeń do spotkań językowych), instytucje uprawnione zgodnie z przepisami prawa i podmioty trzecie świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności dostarczające nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, pracownicy Wrocławskiego Centrum Integracji.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.