Sign up

Wrocławskie Centrum Integracji informuje, że od dnia 12.03.2020 r. zawiesza (do odwołania) funkcjonowanie tandemów/grup nauki języka polskiego jako obcego w projekcie “Wrocław na językach świata”. Zawieszenie spotkań spowodowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2). O wznowieniu spotkań językowych powiadomimy w osobnym komunikacie.

Wrocław Integration Center informs that from 12/03/2020 it suspends (until further notice) the functioning of tandems / groups learning Polish as a foreign language in the “Wrocław on world languages” project. The suspension of meetings is due to the need to prevent the spread of infectious diseases (including SARS-CoV-2 infection). We will announce the resumption of language meetings in a separate message.