O projekcie

Być na językach to nic innego, jak być tematem rozmów wielu ludzi. Ludzi, którzy spotykają się w parach lub w grupach i rozmawiają o codziennym życiu, o tym co ich różni, co łączy, o swoich poglądach i zainteresowaniach.

Właśnie takie rozmowy są sercem projektu Wrocław na językach świata.

Na językach świata (czyli na językach ojczystych obcokrajowców, którzy przyjechali do Wrocławia, by szukać tu szczęścia, pracy czy przyjaciół) jest w tym projekcie Wrocław, który łączy Polaków, mieszkających tu od lat i cudzoziemców, którzy dopiero przyjechali i dopiero próbują oswoić się z polską kulturą. To, czy rozumieją sposób myślenia i zachowania Polaków, ich mentalność, tradycje, a zatem integracja społeczna mieszkańców Wrocławia i cudzoziemców, zależy od tego, czy znają język polski i czy są akceptowani przez samych Polaków.

Projekt Gminy Wrocław Wrocław na językach świata realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji jest zatem odpowiedzią na potrzeby wrocławian, którzy chcą poznać i zrozumieć swoich sąsiadów, pochodzących z różnych krajów, a także na potrzeby cudzoziemców, którzy chcą zrozumieć Polaków i poznać ich kulturę, aby czuć się równoprawną częścią polskiego społeczeństwa oraz znaleźć pracę w Polsce (gdzie brak znajomości języka polskiego jest często barierą).

Celem projektu jest:

  • wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w nauce języka polskiego,
  • podwyższenie kompetencji językowych umożliwiających cudzoziemcom korzystanie z oferty Wrocławia i włączenie się do aktywnego życia lokalnej społeczności,
  • zaangażowanie wrocławian w proces integracji społecznej cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu.

Bo do tanga trzeba dwojga – spotkania tandemowe

Do spotkań w parach, odbywających się na zasadzie tandemu językowego, zapraszamy Wolontariuszy (wrocławian) i Uczniów (obcokrajowców). Zainteresowane osoby zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy. Wśród zgłoszeń Wolontariuszy oraz Uczniów wyszukamy partnerów do spotkań tandemowych, dopasujemy miejsce i czas spotkań. Wolontariusz w razie potrzeby może wypożyczyć od nas książki, ćwiczenia lub fiszki do nauki języka polskiego.

Dwoje to już tłum? Nie dla nas!

Jeśli zainteresowani wolą spotykać się w większych grupach, dajemy im taką możliwość. Wystarczy wskazać taką chęć w formularzu zgłoszeniowym. Spotkania odbywają się w miejscach oferowanych bezpłatnie przez Partnerów projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Nie jesteśmy szkołą językową.