Poszukujemy Animatorów do współpracy przy kampanii „Wrocław na językach świata”

Wrocławskie Centrum Integracji na jesień rusza z kampanią samorządu miasta „Wrocław na językach świata”.

Celem kampanii jest:

 • wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w uczeniu się języka polskiego
 • podwyższenie kompetencji językowych obcokrajowców umożliwiających/ułatwiających cudzoziemcom korzystanie z oferty miasta (kultura, praca, etc.)
 • umożliwienie wrocławianom zaangażowania się w proces integracji cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu

Poszukujemy animatorów do realizacji działań w ramach umowy cywilno-prawnej:

 • pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, jednostki miejskie, przedsiębiorstwa, uniwersytety trzeciego wieku, kluby środowiskowe itp.)
 • utrzymywanie kontaktów z pozyskanymi partnerami
 • koordynacja działań przydzielonej grupy partnerów, wolontariuszy oraz korzystających

Kontakt

Magdalena Łukaszewska (doradca zawodowy w WCI)
E-mail: magdalena.lukaszewska@wci.wroclaw.pl
Telefon: 576 142 148

Poszukujemy Wolontariuszy do współpracy przy kampanii “Wrocław na językach świata”

Gmina Wrocław przygotowuje się do realizacji od jesieni 2016 roku kampanii społecznej „Wrocław na językach świata”.

Celem kampanii jest:

 • wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w uczeniu się języka polskiego
 • podwyższenie kompetencji językowych obcokrajowców umożliwiających/ułatwiających cudzoziemcom korzystanie z oferty miasta (kultura, praca, etc.)
 • umożliwienie wrocławianom zaangażowania się w proces integracji cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu

W związku z trwającymi przygotowaniami do kampanii, poszukujemy Wolontariuszy, którzy zechcą zaangażować się w realizację działań poprzez:

Moduł I: prace administracyjno-biurowe

 • współpraca przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych
 • dystrybucja materiałów dydaktycznych
 • opracowywanie i pomoc w przygotowaniu prezentacji
 • wsparcie animatorów
 • współorganizacja spotkań i szkoleń dla Partnerów

Moduł II: promocja kampanii

 • utrzymywanie kontaktów z mediami
 • pozyskiwanie patronów medialnych
 • promocja wydarzeń w mediach społecznościowych
 • tworzenie fotorelacji

Moduł III : tłumaczenia

 • współpraca przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych
 • tłumaczenie strony internetowej
 • tłumaczenie postów w ramach internetowej platformy komunikacyjnej

Korzyści dla Wolontariusza

 • udział w licznych szkoleniach
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • możliwość poznania interesujących ludzi
 • możliwość otrzymania zaświadczenia o wolontariacie
 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne

Kontakt

Magdalena Łukaszewska (doradca zawodowy w WCI)
E-mail: magdalena.lukaszewska@wci.wroclaw.pl
Telefon: 576 142 148